M jak Mrówka

Gdzie umieścić kocioł gazowy?

Gdzie umieścić kocioł na gaz

Kotłownie przeznaczone do montażu kotła gazowego nie muszą być duże. Zasilające je paliwo, czyli gaz ziemny lub płynny, dostarczane jest do urządzenia z zewnątrz rurociągiem, nie ma więc potrzeby przechowywania podręcznego zapasu paliwa w pobliżu kotła.

Minimalna kubatura kotłowni gazowej powinna wynosić co najmniej 8 m³ – dotyczy to urządzeń z otwartą komorą spalania, pobierających powietrze z pomieszczenia, w którym są zamontowane. Jeśli zdecydujemy się na montaż kotła z zamkniętą komorą spalania, do którego powietrze jest doprowadzane z zewnątrz, kubatura kotłowni może być mniejsza i wynosić jedyne 6,5 m³. Wysokość pomieszczenia technicznego, niezależnie od rodzaju kotła, nie powinna być mniejsza niż 2,2 m (wyjątek stanowią budynki wzniesione przed 15 grudnia 2002 roku – w tym przypadku nie może być niższa niż 1,9 m). Trzeba też zadbać o odpowiednią wentylację. W przypadku kotłowni na gaz ziemny otwór wentylacji nawiewnej powinien znajdować się nie wyżej niż na wysokości 30 cm ponad poziomem podłogi. Otwór wentylacji wywiewnej lokalizuje się możliwe blisko sufitu.

Gdzie umieścić kocioł na gaz

Planując miejsce na kotłownię dla kotła na gaz płynny, należy pamiętać, że nie powinna się ona znajdować w piwnicy. Propan-butan, którym urządzenia te są zasilane, to gazy cięższe od powietrza. W przypadku ewentualnego wycieku z kotłowni zlokalizowanej poniżej poziomu gruntu gaz płynny nie będzie mógł swobodne wypłynąć na zewnątrz. Będzie się wówczas gromadził przy posadzce do stężenia grożącego wybuchem. Decydując się na kocioł na gaz płynny, należy też zadbać o wentylację i odpowiednie wykończenie kotłowni. Jej podłoga powinna być równa – nie mogą znajdować się w niej żadne zagłębienia. W ścianie zewnętrznej kotłowni na wysokości podłogi trzeba wykonać wentylacyjny otwór wywiewny. Kratka nawiewna z kolei powinna być zlokalizowana pod sufitem. Aby gaz w razie wycieku nie przedostawał się do innych pomieszczeń, próg przy drzwiach kotłowni powinien mieć wysokość 4 cm.

Beata

Redakcja Zobacz wszystkie wpisy

M jak mrówka

Redakcja kwartalnika "M jak mrówka", wydawanego przez PSB i ukazującego się w sieci sklepów PSB Mrówka. Przygotowanie każdego numeru poprzedzone jest nie tylko wyprawami do sklepów i w plener w celu poszukiwania nowinek technicznych i praktycznych rozwiązań do naszych domów, ale także dyskusjami na temat zasadności grubej warstwy izolacji cieplnej czy mody na ombre. Pomysłami i obserwacjami dzielimy się również na naszym blogu.

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *